مترجم ۷۲

فهرست عناوین آخرین شماره:

 • سیروس پرهام؛ پیشگام در نقد ترجمه
 • گفتگو با محمود حدادی؛ آلمانی‌وار، نه آلمانی‌زاده
 • ابوالقاسم حالت
 • زندگی بر روی میسی‌سی‌پی
 • افسون ترجمه‌ناپذیری (۲)
 • نامه‌ای از استاد صلح‌جو؛ به‌ همراه پاسخ نویسنده
 • کجا دانند حال ما؟ پاسخ به مقالۀ «افسون ترجمه‌ناپذیری»
 • گفتگو با محمد شهبا‌؛ دندان اسب پیشکشی را نمی‌شمارند!
 • کیمیای سعادت؛ از ادبیات و فلسفه تا آثار ارسطو
 • آغاز و انجام شرکت ملی طبع کتب؛ اولین شرکت خصوصی ترجمه و نشر در ایران
 • از خومس تا هولمس؛ یا وقتی گذر شرلوک هولمز به ایران افتاد
 • به عبارت دیگر؛ بارتلبی محرّر
 • ترجمه دست دوم از زمان دست دوم
 • صداهای پنهان؛ چه کسی در ترجمه سخن می‌گوید؟
 • رازهای کثیف مترجمان
 • مترجم به مثابه سفرنامه‌نویس
 • چرا پنچاتنتره را بار دیگر ترجمه کردم
 • فهم تاریخ از راه بررسی ترجمه‌ها
 • یادداشتهای یک ویراستار
 • در باب نقد ترجمه