ترجمه دست دوم از زمان دست دوم

در این مقاله به نقد ترجمه‌ای می‌پردازیم که نه از زبان اصلی (روسی) که از زبان واسط (انگلیسی) به فارسی برگردانده شده است. پیش از ورود به مطلب لازم است به چند نکته اشاره شود:

  1. چون به ترجمۀ انگلیسی کتاب (به‌سبب ذکرنشدن اسم مترجم انگلیسی در شناسنامۀ کتاب فارسی) دسترسی نداشتم برایم روشن نبود که خطاهای مترجم فارسی خطاهای خود اوست یا تکرار خطاهای مترجم انگلیسی. درنتیجه به‌ناچار ترجمه را با اصل روسی کتاب تطبیق داده‌ام. البته خطاهایی وجود دارد که گمان می‌رود از ترجمۀ انگلیسی به فارسی راه یافته باشد. این موارد را جدا آورده‌ام. به دلیل فراوانی خطاها این مطابقه تنها صدوده صفحۀ اول ترجمۀ فارسی را در بر‌می‌گیرد. البته به چند نمونۀ خارج از این صفحات هم اشاره شده است.
  2. بدیهی است وقتی ترجمه از زبان واسط صورت می‌گیرد مترجم دوم، هم از نظر درک مفهوم، هم از نظر سبک و نیز گزینش واژه، تحت تأثیر مترجم اول و نه خود نویسنده، قرار می‌گیرد و درنتیجه از متن اصلی فاصله گرفته تا جایی که در مواردی مفهوم کاملاً از دست می‌رود و تنها واژه‌های ردیف‌شده با ترجمۀ مکانیکی به جا می‌ماند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *