بهره‌گیری از آثار کهن ادب فارسی در ترجمه

گرایش به نوشته‌‌های پیشینیان و خواندن آنها با دید ترجمه‌ای و به‌کاربردن واژگان و ساختارها و ابزارهایِ زبانیِ به‌کاربرده‌ در این نوشته‌ها، در پرمایگی ترجمه‌های امروزین و پیوستگیِ زبان این ترجمه‌ها به بازمانده‌های زبان و ادب پارسی سودمند است. دانش و چیره‌دستی در «ترکیبات و مفردات کلامی پیشینیان سخن‌ساز»، اندوختۀ واژگانی مترجم را مایه‌ورتر می‌کند و او را توانا می‌سازد که «به وقت ضرورت در آنها دخل و تصرف کند یا به قیاس از آنها خود به ساختن واژه و تعبیر و ترکیب دست بزند» (حسینی، ۱۳۸۷، ص۲۱۳). به باور ‌حسینی (۱۳۸۷)، یکی از نشانه‌های «قدرت و هنر مترجم» این است که «بتواند تعابیر و ترکیبات برگفته از متون قدیم را خارج از بافت چنان به‌کار گیرد که جلوه و تشخص تازه‌ای به خود بگیرند» (ص۲۱۳). به سخن دیگر، مترجمان می‌توانند سنجش‌گرانه و به‌جا، از ترکیب‌ها و تعبیرهای کهنِ نوشته‌های قدیم در ترجمۀ نوشته‌هایِ امروزین بهره برد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *