درباره ترجمه

جنبه های تاریخی

ترجمه مسلما یکی از عواملی است که در روند شناخت فرهنگ های گوناگون از یکدیگر و جهانی شدن آنها سهم بسزایی دارد و به موازات آن نقش تاریخی ارزنده ای را در برقراری روابط سیاسی میان ملل. در واقع گسترش روابط سیاسی حتی به آگاهی از زبان و فرهنگ هم می رسد که در نهایت یعنی شناخت زبان و ادبیات و این امر خواه و ناخواه از وادی ترجمه می گذرد، همانگونه که در مورد روابط سیاسی میان ایران و ایتالیا پیش آمد به ویژه در نیمه دوم سده شانزدهم که علاقه و توجه به فرهنگ پارسی در ایتالیا انگیزه بیشتری را برای برقراری روابط دیپلماتیک با ایران به وجود آورد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *