معرفی و نقد کتاب در خدمت و خیانت مترجمان

مطالعات ترجمه کارش را با بررسی نقش زبان در ترجمه آغاز کرد، انگار که ترجمه صرفاً یک بده‌بستان زبانی است؛ سپس در یک چرخش کامل، به بررسی نقش فرهنگ در ترجمه پرداخت و در دل همین چرخش فرهنگی به واکاوی نقش سیاست در ترجمه روی‌آورد، تا آنجا که برخی مدعی شدند ترجمه اساساً عملی سیاسی است. رابطۀ بین ترجمه و سیاست در عمل به صورت‌های مختلف تجلی پیدا می‌کند، ازجمله سانسور یا خودسانسوری، انتخاب نوع کتاب ازسوی مترجمان برای ترجمه به عنوان نوعی مقاومت در برابر قدرت یا به قصد تقویت روحیه و هویت ملی یا مقابله با سیاست‌های زبانی نظام حاکم. همچنین مترجمان نه‌فقط با انتخاب کتاب برای ترجمه بلکه با انتخاب شیوۀ ترجمه نیز ممکن است شیفتگی یا مقاومت دربرابر استبداد داخلی یا خارجی و یا فرهنگ غیرخودی در مواجهه با فرهنگ خودی نشان بدهند. این مواجهه مکانیسم پیچیده‌ای دارد که کم‌وکیف آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می‌کند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *