دربارۀ ترجمهٔ متون پژوهشی

باتوجه به ماهیت عمل ترجمه، سخن‌گفتن دربارۀ ترجمه فعالیتی است بین‌رشته‌ای و منحصر به هیچ رشته‌ای نیست. در طول تاریخ نیز اندیشمندانی از حوزه‌های فکری و پژوهشی مختلف دربارۀ ترجمه سخن گفته‌اند، از خود مترجمان و ترجمه‌شناسان گرفته تا زبان شناسان و ادیبان و فلاسفه و جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان، و البته هر گروه با اصطلاحات و اغراض خاص خود. فلاسفه بنا بر موضوع حوزۀ پژوهشی خود طبعاً دربارۀ سرشت ترجمه و کارکردها و خصلت‌های بنیادین آن سخن گفته‌اند. کتاب حاضر که اصلاً عنوانش دربارۀ ترجمه است به شرح و نقل سخن یکی از فلاسفهٔ قرن بیستم، رومن اینگاردن، دربارۀ ترجمه می‌پردازد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *