قدرت و شکوه زبان فارسی در ترجمهٔ متون علوم انسانی

بی‌تردید بهترین راه آموختن ترجمه این است که ترجمه را نزد استاد بیاموزیم. استادِ ترجمه مایۀ زبانی لازم را داشته یا کسب کرده و فوت‌وفن ترجمه را مستقیم یا غیرمستقیم از اساتید پیش از خود آموخته و در کار ترجمه از آزادی‌های مشروع و محدودیت‌های خود آگاهی یافته و خود دربارۀ شیوۀ ترجمه و نیز دربارۀ ویژگی‌های نثر ترجمه در قیاس با نثر تألیف تأمل کرده است. سعادت کار در کنار استاد کمتر نصیب کارآموزان ترجمه می‌شود؛ ولی خوشبختانه ترجمۀ استاد همیشه موجود است و کارآموز ترجمه با مقابلۀ ترجمه با اصل می‌تواند به هنر و فوت‌وفن کار استاد پی‌ببرد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *