نگاهی به مقالۀ ویرایش ادبی و ریطوریقا

این مقاله نگاهی دارد به مقالۀ «ویرایش ادبی و ریطوریقا» نوشتۀ آقای عبدالحسین آذرنگ که در همین شماره بازچاپ شده است. در این مقاله چند موضوع مرتبط با ویرایش ادبی که در مقالۀ آقای آذرنگ آمده در تقابل یا تأیید نظر نویسنده مطرح می‌شود. ازجملۀ این موضوع‌ها، ضرورت تمایز میان ویراستار متون تألیفی و متون ترجمه‌شده و نیز مبانی نظری آموزش ویرایش و تربیت ویراستار می‌باشد.

در مقالۀ «ویرایش ادبی و ریطوریقا»، آذرنگ نخست بین سه نوع ویرایش تمایز قائل می‌شود:


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *