بالعکس

درآمدی بر ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

گفت: عرب را بر عجم ترجیح میدهی یا عجم را بر عرب؟ گفتم: ملل نزد علما چهار هستند: روم و فارس و عرب و هند، و سه تا از اینان عجم اند با همه تفاریق و اختلاف هایشان، و مشکل است که برتری کسی رقم زده شود و یا بگوئیم که عربها از سایر ملل (افضل ترند…) برتری ملتی بر ملت دیگر عبث است و این موضوعی است که مردم بی آنکه بدانند درباره آن قضاوت می کنند حال آنکه: نه در فطرت و نه در عادت و نه در اخلاق فارس است که به برتری اعراب حكم دهد،


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *