بررسی نقش کلامی پاراگراف در نوشتار

۱. مقدمه
در این مقاله هدف آن است که پاراگراف و نقش آن در انتقال پیام به مخاطب بررسی شود. منظور از مخاطب در اینجا مخاطب تحصیل کرده و فارسی زبان است. تأكید بیشتر بر متن نوشتار است، هر چند مفهومی که مطرح می شود در زبان گفتار و نوشتار تفاوتی ندارد. برای این منظور دامنه بررسی به متون علمی محدود شده و عرصه ادبیات که عرصه خلاقیت و تعابیر معنایی خاص است در بحث وارد نشده است.
پیش از هر چیز لازم است بدانیم فارسی زبانان از پاراگراف چه برداشتی دارند. پاراگراف از جمله مقوله هایی است که به نظر می رسد فارسی زبانان از مزایای استعمال آن غافل اند و شناخت کافی از آن ندارند. شیوه صحیح به کار گیری پاراگراف تنها برای گروهی از نویسندگان، زبان شناسان، و به خصوص کسانی که با نوشته های دیگر زبان های زنده دنیا سر و کار دارند آشناست.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *