کارگاه ترجمه

all یعنی «تنها چیز»

all در حالت ضمیری در مواردی یعنی «تنها چیز». نومترجمان و مترجمان شتاب‌کار یا آن‌هایی که به زبان انگلیسی و نیز فارسی آشنایی کافی ندارند غالباً آن را به «همه» و «تمام» و جز آن برمی‌گردانند و چنین ساختارهایی فارسی طبیعی نیستند و ترجمه‌زده‌اند.

Is love really all you need?

آیا عشق تمام آن چیزی است که لازم دارید؟

آیا عشق تنها / یگانه چیزی است که …

all that is revealed and that is hidden

همۀ آنچه آشکار است و همۀ چیزهایی که پنهان‌اند

هرآنچه آشکار و هرآنچه پنهان / نهان است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *