کارگاه ترجمه؛ افزایش و کاهش در ترجمه

افزودن مطلبی به متن اصلی یا کاستن چیزی از آن ازجمله مسائل مهم ترجمه است. برخی کاملاً با آن مخالف‌اند، برخی در آن به راه افراط می‌روند، عده‌ای سردرگم‌اند و نمی‌دانند چه باید کرد. در این گفتار، به بحث دربارۀ افزایش و کاهش روا و ناروا و بایدها و نبایدهای مربوطه پرداخته‌ام.

افزایش: مترجم گاه براساس بافت کلام و ضرورت‌های زبانی چیزی به متن ترجمه‌ می‌افزاید. این افزایش همیشه دلبخواهی و ذوقی نیست، بلکه اقتضای انتقال درست و کامل معنی است. در مثال زیر، مترجم بنابر ضرورت انتقال طنز نویسنده، «هم که» را به ترجمه افزوده:

Nearly all our best men are dead! Carlyle, Tennyson, Browning, George Elliot! — I’m not feeling very well myself!

تقریباً همۀ نوابغ ادبی ما از دنیا رفته‌اند: کارلایل، تنیسون، براونینگ و جورج الیوت! من هم که چندان حال خوشی ندارم! (رضی هیرمندی، ۱۳۸۴: ۲۷)


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *