در باب تطابق فاعل و فعل

هر انسانی دغدغه‌مند زبان مادری خویش است. دغدغۀ این روزهای من نیز رصد رعایت‌کردن یا رعایت‌نکردن جمع و مفرد نهاد و گزاره در جمله‌های فارسی است. متأسفانه این روزها به‌خصوص در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به رعایت‌نکردن آن برمی‌خوریم. از دیدن این نوع مواجهۀ افراد، گویش‌وران و فارسی‌دانان با زبان و نکات دستوری به‌راستی دل‌خونم. پیگیری موضوع و حساسیتم به مسئله باعث شد که به متن‌های نویسندگان آگاه و متن‌های معتبر مکتوب نیز دقت بیشتری کنم. قبل از ورود به موضوع باید یادآوری کنم که قاعدۀ رعایت جمع و مفرد نهاد و گزاره در زبان فارسی بر ذی‌روح ‌بودن و غیرذی‌روح بودن نهاد بنا شده است. یعنی در ذی‌روح، نهاد مفرد گزارۀ مفرد و نهاد جمع گزارۀ جمع می‌خواهد. اما در غیرذی‌روح درمورد جمع و مفرد گزاره مفرد خواهد بود. بنا‌بر‌این انتظار می‌رود که نویسندگان در متون نثر این قاعده را رعایت کنند و برای نهاد جمع هم گزارۀ مفرد بیاورند و فعل را جمع نبندند مگر در شعر که باید جمع و مفرد در هر دو رعایت شود.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *