کشاکش نگاهی باز به ویرایش و استبداد زبانی

بر کتاب نکته های ویرایش دو نقد نوشته شده است که دوارزیابی کاملا متفاوت از موضوع واحد دارند. اقتصادی نیا (جهان کتاب، ش. ۲۳۱- ۲۳۲ صص. ۱۲-14)آن را نگاهی باز و غیرکلیشه ای به ویرایش می داند. کتابی که برخلاف عموم کتاب هایی که در زمینه ی ویرایش و نگارش به رشته ی تحریر درامده اند ودر آن ها بحث بر سر جزئیات و سعی در حل و فصل ریزه کاری های صرفی و نحوی، مخاطب را ازامر توجه به امر کلی تر، زبان، دور می کند، جنبه ی تجویزی و دستورالعملی ندارد. در مقابل کریمیان (جهان کتاب، ش. ۲۳۳- ۰۲۳۴صص. ۳۲-۳۳) کتاب را نقض غزضی معصومانه دانست که نه تنها مشکلی را که ویراستاران صوری و تک ساحتی ما گرفتار آناند رفع نمی کند که به احتمال زیاد به آن دامن هم می زند. با گنجاندن عبارت نهادسازی یا گسترش استبداد زبانی در عنوان مقاله خود، کریمیان تلویحا نحله ویرایش متکای نکته های ویرایش را موجب ترویچ نشری می داند که ویراستاران تجویز و گاه به متن تحمیلش میکنند و نثری که آن را سبب گسترش استبداد زبانی می داند. شاید از خلال بحث من در مورد نکته های ویرایش، خواننده ارزیابی مستقلی درباره این دو حکم پیداکند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *