تعادل ادبی پویا

تعادل ادبی دارای دو سویه است. بدون سوية مقابل. تعادل مفهومی ندارد. در ترجمه ادبیات، سورية مقابل باید از جنس ادبیات باشد. منتی که ادبیات نداشته باشد نمی تواند ترجمه ادبی داشته باشد. ابزار اصلی ترجمه ادبی ادبیات است. اصولا سير تکوین گنجینه ادبی از ادبیات بومی به ادبیات وارداتی است. بنابراین مترجم ادبی اہتدا باید با گنجینه ادبی و بومی در زبان مقصد آشنا باشد تا بتواند اثری را از زبان دیگر به زبان مادری بر گرداند شناخت انواع ادبی در زبان مقصد و مطالعه آنها مایه لازم برای ترجمه ادبی است. متر جم نمی تواند از خودش زبان بسازد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *