رسم الخط فارسی گرفتار در کشمکش اختلاف نظر بزرگان

داریوش آشوری می نویسد: كتاب ام

شاملو می نوشت: زنده گی و چنان زیبای ام من

و بسیاری در این بلبشو سر در گمند. یا سردرگم اند. چه باید کرد؟
اختلاف نظر بر سر سرهم نویسی یا جدانویسی اختلاف تازه ای نیست. رسم الخط فارسی سالهاست که گرفتار چندگانگی شده و بزرگان هنوز در این مورد به اتفاق نظر نرسیده اند. بعضی از آنها آنچنان پشت به هنجارها کرده و قلم به ناهنجارها سپرده اند که گویی خط فارسی خطی است که همین چند سال پیش پا به عرصه نهاده و نیازمند نوآوریها و در عین حال تغییراتی بنیادین است. انگار نه انگار که فارسی عزیز میراثی است گرانقدر و مشترک که از اعمال سلیقه های شخصی آسیب دیده و هویت خود را از دست می دهد. بدیهی است اصلاحات جزئی و منطقی آنهم با اتفاق نظر در رسم الخط فارسی تا آن حد که خواندن را تسهیل کند و پیوستگی میان فارسی دیروز و امروز را حفظ کند مورد مخالفت هیچ یک از دوستداران زبان فارسی نیست


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *