تبدیل پاشای ترک به آدمک چاق و بزرگ

  • به قلم آدام مکایی ترجمه على فامیان
  • منتشر شده در 13 جولای 2020 |
  • دسته بندی موضوعی: گفتگو با مترجمان

در این مقاله ضمن بررسی روند ترجمه یک شعر کودکانه آموزشی-کنشی (- didactive performative ) از زبان مجاری به انگلیسی، توانایی نظریه های معاصر زبان شناسی را در حل مسایل عمومی ترجمه مورد ارزیابی قرار میدهیم.
من قصد دارم با ارائه نمونه ای ساده و عینی از دو زبان غیر خویشاوند نشان دهم که دستور زایشی۔ گشتاری (Transformational – Generative Grammar) برای تبیین فرایند ترجمه چندان کارآمد نیست و به احتمال فراوان قابل اعتمادترین فرضیه علمی در توضیح ماهیت ترجمه همانا الگوی لایه ای (Stratificational) است، به این شرط که نظریه لایه ای قادر باشد طبقه شناسی فرهنگی واحدهای تمایز دهنده رفتاری پایک ( Pike’s behavioremes) را وارد نظام زبر معنایی ( hyper – sememic ) خود کند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *