نگاهی به ترجمه جدید کمدی الهی به قلم کاوه میرعباسی

  • به قلم سمانه فرهادی
  • منتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ |
  • دسته بندی موضوعی: تاریخ ترجمه

دانته در کتاب مهمانی گفته است که از هر گونه ترجمه ای نفرت دارد (سایرز، ۱۹۴۹)؛ با این حال، مترجمان زیادی کوشیده اند که شاه اثر او کمدی الهی را ترجمه کنند. این اثر متنی التقاطی از مسائل مذهبی (مجموعه ای از باورهای مذهبی مسیحی)، تمثیلی (اساطیر یونان و روم  باستان)، تاریخی (مجموعه حوادث واقعی عصر دانته) و در نهایت، نقدی جامعه شناسانه به زبان شعر است. به عقیدۀ تی اس الیوت، آخرین اشعار بهشت در کمدی الهی زیباترین اشعاری است که تاکنون ‌سروده شده است (جیمز، ۲۰۱۳). در نتیجه، رسالت مترجم کمدی الهی خلق اثری است که نشان دهد چنین قضاوتی پر بیراه نبوده است. در این نوشتار، سیر تاریخی برگردان کمدی الهی دانته را به زبان فارسی از گذشته تا به امروز مرور می کنیم و آخرین ترجمۀ این اثر -۱۳۹۴- به قلم کاوه میرعباسی را از  نظر می گذرانیم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.