جذابیت‌های پنهان کلمه؛ نگاهی به سبک ترجمۀ ادیب‌سلطانی در ترجمۀ هملت

کلمه یا متن؟ مسئله این است. در ترجمه، آنگاه که باید یکی از این دو را فدای دیگری کنیم کدام‌یک را باید حفظ کنیم؟

سنت قربانی‌کردن متن و خواننده در پای کلمه به ترجمۀ متون دینی برمی‌گردد. کلام خدا در کلمه تجلی می‌یافت و جمله چیزی نبود جز مجموعه‌ای از کلمات که حتی ترتیب آنها نیز تقدس داشت. ادبیات، ولی، مقدس نبود و به مترجم آزادی می‌داد تا بتواند برای مخاطبش متنی خلق کند که هویت زبانی مستقلی داشته باشد و خواندن آن، همچون خواندن متن اصلی، برای مخاطبی دیگر لذت‌بخش باشد. اما برخی متفکران با دیدگاه‌های فلسفی و مذهبی و زبانی و عمدتاً خارج از حوزۀ ادبیات بر شیوۀ ترجمۀ ادبی تأثیر گذاشته و متن ادبی را به کلمه تقلیل داده و لذت خواندن را از خواننده گرفته‌اند. آنها در پی ترویج نوعی جدید از خواندن ادبیات هستند که مخاطبی نخبه می‌طلبد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *