ترجمه‌های آزاد جمال‌زاده

محمدعلی جمال‌زاده نخستین ترجمه‌اش به فارسی را در برلین و در روزنامۀ کاوه چاپ کرد؛ یعنی در همان روزنامه‌ای که مدتی قبل نخستین داستانِ کوتاه او، فارسی شکر است، را هم منتشر کرده بود. این ترجمه در شمارۀ دوازده از دورۀ دومِ روزنامۀ کاوه به سال ۱۳۰۰ش./۱۳۴۰ق. در همان سالی چاپ شد که مجموعه داستان او، یکی بود و یکی نبود، هم بیرون آمد.

قهوه‌خانۀ سورات داستان کوتاهی است از نویسندۀ فرانسوی برناردن دو سن‌پیر که جمال‌زاده از فرانسه به فارسی ترجمه کرده بود و در همان بند اول به‌خاطر حضور یک سید اصفهانی در داستان، احتمالاً تعجب خواننده را بر می‌انگیخت.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *