رویکرد آکادمیک به ارزشیابی و نقد ترجمه

علیرضا خان‌جان در تحلیل انتقادی ترجمه و همچنین در مصاحبه‌‌ای در فصلنامۀ صنعت ترجمه (سال چهارم، شمارۀ دهم، بی‌تاریخ) نشان می‌دهد که از نقدهای ترجمه در نشریات راضی نیست و بیشتر آنها را نادرست، نارسا و غیردقیق می‌داند و معتقد است تا زمانی که از این‌گونه نقدهای «ژورنالیستی» دست برنداریم و به نقد آکادمیک روی نیاوریم به ارزشیابی و نقد درستِ ترجمه نخواهیم رسید. برای ازمیان‌برداشتن این مشکل، خان‌جان عزم خود را جزم کرده تا الگویی آکادمیک برای ارزشیابی و نقد ترجمه فراهم کند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *