نمونهٔ ترجمه؛ کتاب ایّوب

باب اول

مردی بود در سرزمین عوص، نامش ایّوب: و او مردی بسامان و پارسا بود، و خدا ترس بود و تن باززننده از بدی. و او را هفت فرزند پسرینه و سه دختر آمد. از متاع دنیاوی نیز هفت‌هزار گوسفند و سه‌هزار اشتر و پانصد یوغ ورزاوِ کاری و پانصد الاغ ماده و کار و باری آراسته داشت؛ باری، این مرد بِهینه و مِهینۀ همگان بود به دار شرق.

There was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil. 2 And there were born unto him seven sons and three daughters. 3 His substance also was seven thousand sheep, and three thousand camels, and five hundred yoke of oxen, and five hundred she asses, and a very great household; so that this man was the greatest of all the men of the east.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *