رنگ‌وبوی ترجمه

در شمارۀ قبل، گفتیم که مترجم نیاز به مبنایی نظری دارد تا بتواند در عمل، در دو سطح خُرد و کلان تصمیم‌های سازگار بگیرد و به متنی یک‌دست برسد و بتواند با استناد به آن مبنای نظری از تک‌تک تصمیم‌هایش دفاع کند‌. این مبنای نظری را شرط چهارم ترجمه نامیدیم. همچنین گفتیم که این مبنای نظری شامل موضوعات مختلفی می‌شود و بیست موضوع را برشمردیم. موضوع تداخل زبانی یا گرته‌برداری یا، به تعبیر عام‌تر، رنگ‌وبوی ترجمه، یکی از آن موضوع‌هایی است که موضع مترجم در برابر آن بر تک‌تک تصمیم‌هایش اثر می‌گذارد و لذا لازم است که مترجم درخصوص این موضوع رأی مشخص و قاطعی داشته باشد. در این مقاله، ضمن توصیف ماهیت این موضوع، با ذکر چند مثال دیدگاه خودم را دربارۀ تداخل زبانی یا رنگ‌وبوی ترجمه بیان می‌کنم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *