مصطفی رحیمی و نیم‌رخ سارتر

در تاریک‌خانۀ هستی، مترجمان حکم آدم‌هایی را دارند که بر تن پیلِ دانش دست می‌سایند و آنچه به ظن خود درمی‌یابند، برای دیگران شرح می‌دهند. پیداست که آنچه مترجمان به ما می‌نمایند نه کل حقیقت و نه به‌کل خالی از حقیقت است. اگزیستانسیالیسم سارتر که ازجمله مهم‌ترین جنبش‌های قرن بیستم بود حکم فیلی در تاریکی را داشت که به تعاریف و توصیفات و استفاده‌‌های گوناگون و گاه متضاد و متناقض تن می‌‌داد. مترجمان و اندیشمندان ایرانی بسیاری هرکدام بر گوشه‌ای از این فلسفه نور تابانیدند. مصطفی رحیمی ازجمله مهم‌ترین روشنفکرمترجمانی بود که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نیم‌رخی از سارتر را در ایران به نمایش گذاشت.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *