ترجمۀ متون علوم انسانی

متن زیر بخشی از کتاب سیر تجدد و علم جدید در ایران، نوشتۀ دکتر رضا داوری اردکانی (انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،۱۳۹۹، صفحات ۱۶۲تا۱۷۳) است. در این متن، دکتر داوری به سوءتفاهمی که درباره ترجمه علوم انسانی در ایران وجود دارد اشاره می‌کند و ضمن بیان تفاوت‌های میان ترجمه علوم انسانی و علوم اجتماعی با ترجمه علوم مهندسی، چالش‌ها و اهمیت ترجمه علوم انسانی را توصیف می‌کند. به اعتقاد نویسنده، سوءتفاهم در مورد ترجمه علوم انسانی بخشی از سوء‌تفاهم بزرگتری است که از سیاست‌های نادرست توسعۀ علم در ایران ناشی شده است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *