نگاهی دیگر به گتسبی بزرگ

کارنامه روانشاد کریم امامی در ترجمه از انگلیسی به فارسی، به دلیل اشتغال ایشان به هنرها و کارهای گوناگون. به تعبير متواضعانه خودشان کارنامه «چشمگیری نیست. اما د فهای ایشان در مورد ترجمه هم از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت بسیار چشمگیر است. این حرفها حاکی از روش مشاهده، توصیف دقیق و واقعگرایانه و مبتنی بر عقل سلیم امامی است که در سایر کارهای ایشان نیز دیده می شود. امامی مترجمی بود که در مورد ساز و کار ترجمه فکر می کردن می نوشت و اسرار کار خود را صریح، صادقانه و دقیق برای خواننده فاش می کرد.

برای محقق ترجمه، مخصوصا محققی که به جنبه های تاریخی ترجمه می پردازد. یادداشت های مترجم بر ترجمه خود از خود ترجمه هم مهم تر است. توجه امامی به ساز و کار ترجمه، مخصوصا در مورد ترجمه رمان گتسبی بزرگ کاملا محسوس است و صحبت من هم محاء دود به همین کتاب است. این ترجمه صرف نظر از اهمیت ادبی آن، مهمترین نمونه و مصداق روشی در ترجمه است که در دوره ای از تاریخ ادبی معاصر ایران حاکم بوده و منشأ خدمات سازنده ای به زبان و ادب فارسی شده است. صحبت من مستند به مقدمه و مؤخره ای است که امامی بر گتسبی بزرگ نوشته. این مقدمه باعث شد من گتسبی بزرگ را از منظری دیگر نگاه کنم: منظر خود امامی، و امیدوارم خوانندگان نسلهای بعدی و بخصوص محققان ترجمه هم بتوانند ارزش و اهمیت ادبی و تاریخی گتسبی بزرگ را درک کنند


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *