پشتوانه نظری و پشتوانه نظریه

در باره تعادل در ترجمه، از جمله ترجمه ادبی، سخنان زیادی در جهان. و اندکی در ایران، گفته شده است. نظر غالب در ایران آن است که ترجمه باید به اصل خود وفادار باشد. این نظر في نفسه اشکالی ندارد. اما مسأله بر سر خود کلمه وفاداری است.
بسیاری از کسانی که در ایران در باره ترجمه حرف زده اند وفاداری را هر چه نزدیک بودن به اصل میدانند و برخی این اصالت را تا حد ترجمه لفظ به لفظ پیش برده اند.
یکی از کسانی که در جهت تعدیل این نظر کوشیده و در نوشته های خود، هر جا که امکانش بوده، برداشت دیگری از تعادل مطرح کرده خزاعی فر، ترجمه شناس جوان و کوشاست. یکی از این موارد، مقاله تعادل در ترجمه ادبی ایشان است که در نخستین همایش ترجمه ادبی در ایران ( مشهد، بهمن ۷۸) قرائت و در مجله مترجم (شماره ۳۳. پاییز و زمستان ۱۳۷۹) چاپ شده است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *