نقش ناشران در افت و خیز ترجمه ادبی

مترجم خوب در ایران کسی است که به صد هنر آرسته باشد و نیاز مادی هم نداشته باشد. باید بتواند همه کار کند ولی اسم حق الترجمه را نیاورد. و ناشر خوب کسی ست که ثروت پدری اش را بیاورد و در چاه ويل نشر کتاب غیر درسی بریز دو خم به ابرو نیاورد. با مؤلف و مترجم رفتاری پدرانه داشته باشد و در پرداخت حق التالیف و حق ترجمه حتی قبل از خلق اثر پیشدستی کند و در بحران های زندگی یار و یاور مؤلف و مترجم باشد. چند مترجم و ناشر خوب را طبق این دو تعريف می شناسید؟ پدیدآورندگان آثار و ناشران. خوب یا بد. در چرخه نشر مکمل یکدیگرند و برای وجود یک ادبیات سر زنده و با نشاط که مشوق کتاب خوانی باشد وجود هر دو گروه در کنار یکدیگر لازم است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *