نقد کتاب(یک نظریه ترجمه از دیدگاه زبان شناسی)

ترجمه قدمتی دیرینه دارد، لیکن بررسی دقیق و همه جانبه اصول حاکم بر آن حوزه مطالعاتی نوپایی است. برخی کوشیده اند ترجمه را مستقل از سایر حوزه های مطالعاتی مورد بررسی قرار دهند و برخی دیگر از حوزه هایی همچون زبانشناسی، ادبیات، و حتی علم نظریه اطلاعات، منطق و ریاضیات جهت بررسی مسائل ترجمه کمک گرفته اند، کتاب حاضر از جمله معدود آثاری است که ترجمه را از دیدگاه علم زبانشناسی بررسی می کند.
یک نظریه ترجمه از دیدگاه زبانشناسی مشتمل است بر ۱۴ فصل به انضمام مقدمه ای از نگارنده و یادداشتی از مترجم. مترجم در پایان فهرستی از نام ها و دو واژه نامه انگلیسی – فارسی به متن ترجمه افزوده است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *