کارگاه ترجمه

اسم جمع همیشه به معنای جمع اسم نیست

مترجم انگلیسی‌زبانی که از فارسی به زبان مادری‌اش ترجمه می‌کند با تکیه بر تحلیل واژگانی «مطبوعات» و با علم به اینکه –ات نشانة جمع در فارسی است به واژة مفرد «مطبوع» می‌رسد که امروزه بسیاری از فارسی‌زبانان هم معنای اصلی آن را نمی‌دانند (مطبوع در اینجا یعنی آنچه طبع شده و چاپ شده). بدین‌ترتیب او دچار مشکل می‌شود. علاوه بر این، بعضی از کلمات جمع با مفرد خود اختلاف معنایی دارند مانند اطرافیان، گذشتگان، بستگان، تلفات، مخلّفات، صادرات، قدما و متأخرین. دیگر اینکه کلماتی مانند اوایل، اواسط و اواخر که ظاهراً جمع اول، وسط و آخرند تقریب را می‌رسانند مانند اوایل روز و اواخر بهار.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *