تاریخ ترجمة آثار جنبش مدرنیست در ایران

در این مقاله نویسنده پس از معرفی جنبش مدرنیسم در ادبیات و هنر، فهرستی از نویسندگان مدرنیست یا نوگرا و سپس فهرستی از اولین اثر ترجمه‌شده از هرنویسنده را به ترتیب تاریخ انتشار ارائه می‌دهد. نویسنده آنگاه به معرفی تفصیلی چهار اثری که در صدر فهرست قرار دارند می‌پردازد تا نشان بدهد این ترجمه‌ها تا چه حد شاخصه‌های برجستۀ زبانی-سبکی جنبش مدرنیسم را منعکس می‌کنند و نیز مترجمان این آثار خود تا چه حد از تعلق این آثار به جنبش مدرنیسم آگاه بوده‌اند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *