کارگاه ترجمه

برخی از واژه‌ها و اعلام به مرور زمان از شکل اصلی‌شان به نوعی فاصله می‌گیرند، املا و تلفظ و معنایی متفاوت با اصل پیدا می‌کنند یا بار معنایی و منظورشناختی و کاربردی‌شان دگرگون می‌شود. دگرگونی در تلفظ و املا در مورد اعلام خارجی بیشتر صورت می‌پذیرد.

اعلام اسم‌هایی هستند که همواره بر مصداق مشخص و معمولاً واحدی دلالت می‌کنند. نام شخص، مکان، پدیده و نهادى را که مصداق آن منحصربه‌فرد است و آن را از دیگر موارد همان طبقه یا مقوله متمایز مى‌کند عَلَم مى‌گویند و جمع آن اَعلام است. به دیگر سخن، اعلام عبارت‌اند از واژه یا گروهى از واژه‌هایى که براى شناسایى ماهیت مشخصى به کار مى‌روند و در گذشته وجود داشته‌اند، اکنون وجود دارند یا در ذهن انسا‌ن‌ها هستند. برخى از اعلام، واقعى‌اند و برخى‌ تخیلى و داستانى که در افسانه‌ها، اسطوره‌ها، ادبیات، فیلم و جز آن خلق شده‌اند. اسم‌ها یا نام‌هاى خاص نیز به همین مفهوم اشاره مى‌کنند. مهم‌ترین نوع اعلام نام‌هاى اشخاص و نام‌هاى جغرافیایى هستند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *