خطای فاحش در ترجمه

در این مقاله نویسنده دو نمونه «خطای فاحش» در ترجمۀ دو کتاب مهم را ذکر می‌کند و دلیل احتمالی چنین خطاهایی را بررسی کرده و پاسخ خود را نیز می‌آورد. خطای فاحش خطایی است که در اثر بی‌توجهی یا بی‌اطلاعی مترجم ایجاد می‌شود و دو فرق عمدۀ آن با خطای معمولی این است که اولاً مترجم معمولاً با توسل به عقل سلیم می‌تواند از بروز چنین خطایی جلوگیری کند و ثانیاً خواننده با یافتن چنین خطایی در ترجمه‌، اعتمادش را به مترجم و ترجمه به‌کلی از دست می‌دهد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *