مجلسیان مشروطه‌خواه طالب ترجمه

امرملوکانه توشیح انتشار روزنامۀ مجلس، که به گفتۀ احمد کسروی «دومین روزنامۀ زمان آزادی، پس از روزنامۀ انجمن تبریز» بود، حدود پنجاه روز بعد از افتتاح دارالشورای ملی (۱۸شعبان۱۳۲۴ق) در متن «سواد دستخط مبارک همایونی» به شرف صدور رسید و نخستین شمارۀ این روزنامه که صفحه آغازینش مزیّن به «تمثال همایون اعلیحضرت سلطان مظفرالدین‌شاه» بود، در یکشنبه هشتم شوال‌ المکرم ۱۳۲۴ق/ سوم آذر ۱۲۸۵، در تهران، پایتخت ممالک محروسۀ ایران، منتشر شد. عمر روزنامهٔ مجلس پنج سال بود و تا پنجشنبه ۲۷جمادی‌الاخر۱۳۳۰ق، ۷۶۴ شماره از آن مجال انتشار یافت. درباب اسباب سیاسی یا فرهنگی و انگیزۀ انتشار روزنامه و نام مؤسّسان آن، در منابع تاریخ معاصر ایران گفته‌هایی ناهم‌قول آمده است. میرزایحیی دولت‌آبادی (۱۲۴۱ش تا ۴آبان۱۳۱۸ش) از روشنفکران و پیشکسوتان ترقی‌خواه مدعی است که فکر انتشار روزنامه‌ای با عنوان «مجلس» را نخستین بار او مطرح کرده اما دسیسه‌ها و تنگ‌نظری‌ها مانع از آن شده است که این روزنامه به مدیرمسئولی و تدبیر او انتشار یابد و بدخواهان، ادارۀ روزنامهٔ مجلس را به عهدۀ میرزا محسن، داماد سید عبدالله بهبهانی و برادر صدرالعلما سپرده‌اند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *