کریم کشاورز، مترجم متقدم

بسیار مفتخریم که در این شماره از مترجم در حد وسع خود از یکی دیگر از مفاخر ترجمۀ ایران تقدیر می‌کنیم: از کریم کشاورز، مترجم پرکاری که از روسی و فرانسه ترجمه می‌کرد. اگر مترجمان دورۀ قاجار را پرچمداران ترجمه در دوران معاصر بنامیم، مترجمان دهه‌های بیست تا پنجاه را باید متقدمین بدانیم، کسانی که راه پرچمداران را ادامه دادند و تصحیح و تثبیت کردند و میراث آنها امروزه در اختیار نسل جدیدی از مترجمان یعنی مترجمان متأخر است، مترجمانی که گاه از این میراث غافل و از یاد این بزرگان که با مجاهدت فراوان راه نثر امروز را هموار کردند فارغ هستند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *