ارتباط تاریخ‌ادبیات‌نگاری و ترجمه و ادبیات تطبیقی

هدف این نوشتۀ کوتاه طرح سه موضوع به‌ظاهر مستقل ولی در ارتباط با هم است: تاریخ‌ا‌دبیات‌نگاری و ترجمه و ادبیات تطبیقی. به‌عنوان پژوهشگر ادبیات تطبیقی، ارتباطات و تعاملات بین‌رشته‌ای دغدغۀ ذهنی دیرینۀ من بوده و هست و مانند هر تربیت‌شدۀ رشتۀ ادبیات تطبیقی همواره به دنبال یافتن ارتباطات که، به نظر من، جوهرۀ اصلی این دانش است، بوده‌ام. چند سالی است آهسته و پیوسته مشغول نگارش کتابی در حوزۀ نظریه‌ها و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی هستم که فصلی از آن به این بحث، یعنی ارتباط بین تاریخ‌ادبیات‌نگاری، ترجمه و ادبیات تطبیقی می‌پردازد. این جستار خلاصۀ مطالبی است که در این فصل بیشتر به آن خواهم پرداخت.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *