مقدمه ویژه نامه کریم امامی

گلی امامی: در نخستین سالگرد هجرت کریم امامی، به همت و همراهی ناشران وفادارش، موفق شدیم پنج کتاب از او منتشر کنیم. سه تجدید چاپ و دو کتاب چاپ اول. مهمترین اینها فرهنگ فارسی – انگلیسی کیمیا بود، که در آخرین روزهای پیش از بیماری اش آن را به نشر فرهنگ معاصر تحویل داد، و متاسفانه هرگز موفق نشد مقدمه ای را که سالها بود برایش یادداشت جمع آوری می کرد بنویسد. خوشبختانه از کارستان یک تنه او قدردانی شد حتی بدون مقدمه تفصیلی مورد نظر هم فرهنگ جای خودش را باز کرد و تا این لحظه به چاپ هفتم رسیده.سال بعد در این فکر بودم که یادنامه ای برای او گردآوری کنم. نه کتابی در مدح و ثنای او که اصولا از اخوانيات منزجر بود، بلکه کتابی درباره موضوعی که همیشه ذهن مشغول آن بود و به آن بها میداد: ترجمه. یکی از یاران و همکاران قدیم او که پاریس مکان است، حتی بیشتر از من در این مورد مصر بود. قرار شد مقالات خارج را جمع آوری کند و من مقالات داخل را. فهرستی تهیه کردیم. من تلفنی موضوع را به اطلاع صاحب نظرانی که در نظر گرفته بودیم رساندم. تذکر دادم که عجله ای هم در کار نیست، ترجیح میدهیم مطالب آموزنده و با کیفیت باشد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *