پاسخ به چند پرسش درباره ترجمه

این پرسشهایی است که در پرسش نامه خانم هانیه سیف/ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات ترجمه در دانشگاه علامه طباطبایی، آمده است و از من خواسته اند که به آنها پاسخ دهم. این پرسش نامه را ایشان برای نوشتن رساله خود تنظیم کرده اند. پرسشهای ایشان نشان می دهد که از روی تعمق پیدا شده اند. پس در پاسخ دادن به آنها، با خود گفتم شاید پرسشها و پاسخ من به آنها برای دانشجویان رشته ترجمه مفید باشد و در نتیجه بهتر است آن را منتشر کنم.
– چه نوع طبقه بندی برای ویرایش قایل هستید؟ یک متن ترجمه شده چه ویرایشهایی را از سر می گذراند: محتوایی، ساختاری، زبانی، صوری؟

از همین چهار مرحله بالا باید بگذرد. صحت و سقم محتوا باید بررسی شود. از ساختار در ستی برخوردار باشد. اشکال زبانی نداشته باشد. نکات صوری نگارش در آن رعایت شده باشد. در مورد اول (بررسی صحت و سقم و داشتن ساختار درست) مربوط می شود به آثار تألیفی فارسی زیرا آثار غربی عموما، از این لحاظ مسئله ای ندارند. صحت و سقم ایدئولوژیکی آثار غربی در حوزه فلسفه و دین به ویراستار، به معنای متعارف کلمه، ربطی ندارد.

– خطاهای ترجمه که مستلزم ویرایش هستند از نظر شما کدام است؟


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *