بابل واژگون

پیش از شروع بحث شاید لازم باشد به این گفته خانم کاسن که از نفرین بابا در روایت انجیلی آن یعنی پراکندگی انسانها بر روی زمین به دلیل آنکه زبان واحد خود را از دست دادند و عدم امکان درک میان آنها اشاره کنم که به مثابه مجازاتی برای گستاخی آنها در ساختن برج بابل بود که می خواستند به آسمان با به خداوند برسانند. به نظر من این اسطوره مقدس در عين آنکه مفهوم نفرین و مجازات را در بر دارد. مفهوم نوعی بزرگی و بخشندگی خدایی را نیز در خود حمل می کند و شاید به همین دلیل بتوان از نوعى معجزه بابل  يا نعمت بابا نیز سخن گفت: اینکه انسانها توانستند. هزاران زبان بسازند و از آنطریق به هزاران فرهنگ و میلیونها مهارت، هنر، اندیشه، ابزار، باور و غیره دست یابند. بی۔ شک اگر ما امروز جهانی یک زبانه داشتیم میلیونها بار از آنچه از لحاظ فرهنگی هستیم فقیرتر می بودیم و از این رو می توان کاملا ادعا کرد که غنای فرهنگی با غنای زبانی نسبتی کاملا مستقیم دارند


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *