گزارشی از ترجمه عهد جدید

مطلبی که قصد دارم در این مقاله مطرح کنم. ارائه گزارشی در باره طرح ترجمه جدید فارسی کتاب مقدس است که حدود دوازده سال از آغاز آن می گذرد. ابتدا به سابقه آشنایی خود با کتاب مقدس اشاره کوتاهی می کنم. من هم مانند همه کسانی که در کار کتاب هستند و با منابع و مآخذ مهم دنیا سروکار دارند، از حدود بیست و پنج سال پیش با کتاب مقدس آشنا شدم و به تحقیق در باره این اثر پرداختم. روشن است که در آغاز به ترجمه های فارسی این کتاب مراجعه کردم، البته نه ترجمه هایی که به شکل نسخ خطی در کتابخانه های بزرگ دنیا نگهداری می شوند، بلکه ترجمه های رسمی که چاپ شده اند و در دسترس همگان قرار دارند.
دو ترجمه فارسی متن کامل کتاب مقدس که از سده نوزدهم به بعد به چاپ رسیدند، یکی اثر ویلیام گلن و هنری مارتین است که اولین بار در 1846 انتشار یافت، و دیگری اثر رابرت بروس و همکاران او است که نخستین بار در 1895 به چاپ رسید و تا زمان ما تجدید چاپ می شود. این دو ترجمه با تمام اهمیتی که دارند، مشکلات زیادی را در درک مطلب برای خوانندگان امروزی پدید می آوردند که گاه شامل موضوعات ساده و روشن کتاب مقدس نیز می شود. دلیل این مسئله به نظر من روشن است. در واقع پدیدآورندگان این ترجمه ها ایرانی نبودند و زبان مادری آنها فارسی نبود و تنها از دستیاران فارسی زبان استفاده می کردند. اگر رسالات پولس را که جنبه الهیاتی دارند و دارای زبان پیچیده ای هستند و ترجمه آنها در کل کتاب مقدس از کارهای بسیار دشوار است، مستثنی کنیم، در بخشهایی هم که حالت روایی و تاریخی دارند و دارای مفهوم روشنی هستند، می بینیم که مطلب گنگ و مبهم ادا شده است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *