حکایت از دوست

اگر بخواهم چند نفر را نام ببرم که در این دو دهه اخیر بر فرهنگ جماعت کتابخوان و اهل تفکر در این دیار تاثیر نمایان نهاده اند، بی تردید یکی از ایشان خشایار دیهیمی خواهد بود.دامنه فعالیت دیهیمی بسیار گسترده است. او جدا از ترجمه در زمینه ادبیات و فلسفه، سالها ویراستار بوده و علاوه بر این فعالیت مطبوعاتی طولانی داشته. از سردبیری نگاه نو تا نوشتن مقالات در مطبوعات و باز علاوه بر این در محافل و مجامع دانشگاهی و غیر آن سخنرانی ها داشته و همچنین چندین فعالیت فرهنگی را سامان داده یا به راه انداخته و با بسیاری از ناشران خوب ما همکاری کرده و مشاور آنان در گزینش کتاب بوده. جاد؛ از اینها دیهیمی از کسانی است که برای راهنمایی نویسندگان و مترجمان جوان همواره آماده است.
من در اینجا فقط به آن بخش از فعالیت او می پردازم که به کتاب مربوط می شود و بخصوص به ترجمه و ویرایش. دیهیمی در مقام مترجم کار خود را با ترجمه داستانی از گوگول آغاز کرد و هنوز هم به آثار ادبی توجه خاص دارد خاصه نوشته های دو نویسنده محبوبش. داستایوسکی و آلبر کامو . اما در این دو دهه خدمت نمایان او به اهل کتاب ترجمه کتابهای فراوان و ارزشمند در زمینه فلسفه و فلسفه سیاسی بوده است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *