ادای دین به خشایار دیهیمی

در اوایل سال ۱۳۷۰ بود که من از نزدیک با آقای خشایار دیهیمی آشنا شدم و این آشنایی به همکاری و دوستی انجامید. پیش از آن، با ترجمه های او و متونی که ویرایش کرده بود آشنا بودم. در آن زمان من مدير مسئول و سردبیر ماهنامه علمی – فنی دانشمند بودم. روزی از دوست و همکار همیشگی ام آقای عبدالحسین آذرنگ خواهش کردم برای ویراستاری بخش علوم پایه ی دانشمند فردی را به من معرفی کنند. ایشان آقای دیهیمی را معرفی کردند. آقای دیهیمی که در آن روزها از شرکت انتشارات علمی – فرهنگی جدا شده بودند، به دفتر دانشمنا۔ آمدند و گپی زدیم و نمونهی کارهایشان را به من نشان دادند و در همان جلسه قرار شد با همدیگر کار و همکاری کنیم. در همان روزها آقای دکتر محمد تقی بانکی، به توصیه ی من. امتیاز انتشار نشریه ای به نام دانش پژوه را گرفته بودند که قرار بود نشریه ای باشد برای جوانان با مطالب علمی و فرهنگی و اجتماعی. آقای دیهیمی پس از اطلاع پیدا کردن از وجود دانش پژوه، اظهار تمایل کردند که به جای دانشمند در دانش پژوه همکاری کنند. و من که وظیفه راه اندازی دانش پژوه را پذیرفته بودم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *