سیاوش جمادی : ترجمه و نثر جهان

سیاوش جمادی: ترجمه و نثر جهان
ترجمه مفهومی است انتزاعی، تأليف هم مثل ترجمه کاری است ذره ذره و فرسایشی که مثل کشاورزی با احداث بنا به صبر، حوصله و گذشت نیاز دارد و تالیف هم. احتمالا مدت زمان انتظار مترجم و مولف برای برداشت محصولش از یک کشاورز بیشتر است و دستمزدش کمتر. ممکن است درصد قرارداد یک مترجم اروپایی کم – تر از درصد متوسط در ایران باشد. اما درصد در تیراژ و قیمت کتاب ضرب می شود. نتیجه آن است که ترجمه و تأليف در ایران یکی از پرزحمت ترین و در عین حال کم اجرترین کارهاست. اگر به آنها به چشم شغل و حرفه بنگریم. افزون بر این، مترجم اروپایی از مزایای کپی رایت نیز برخوردار است. پس اگر صرفا در محدوده دنیای نشر کتاب با ویژگی های خاص آن در ایران به قضیه بنگریم متر جمی تنها برای معدود افرادی شغل و حرفه است. در غرب مترجمی کالا یک حرفه است. امنیت شغلی دارد. می – توان برای امرار معاش بر روی آن حساب باز کرد. ارزش نمادین آن هم در همان حدی است که همخوان است با نام و اعتبار متر جم به آن سان که به درستی فرمودید. در ایران کسی که ترجمه می کند غالبا از آغاز صرف و عمدتا به قصد کسب روزی دست به این کار نمی زند. چرا ترجمه می کند؟ چرا آثاری تأثیف می کنیم که به شهادت تیراژ آنها به بادنه جامعه نمی رسند و چه بسا خوانده هم نمی شوند؟ مترجمی با روشنفکری گره می خورد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *