علی صلح جو : تفاوت نقش مترجم در ایران و غرب

على صلح جو: تفاوت نقش مترجم در ایران و غرب
وقتی کسی از سفر باز می گردد. دوست داریم پای سخنانش بنشینیم، زیرا می دانیم که به احتمال زیاد از پدیده ها و اموری می گوید که با آن آشنا نیستیم. میل به دانستن نادانسته ها در انسان قوی است و همین امر حرفهای نو را برای ما جذاب می کند. انسان همواره خواسته است از نوع زندگی و اندیشه گروههای دیگر انسانی مطلع شود. ابن بطوطه، سیاح عرب، شام و آسیای صغیر و آفریقا را گشت و سفرنامه ای نوشت که خوانندگان بسیاری از خواندن آن لذت برده اند. ناصر خسرو خودمان نیز از بلخ تا مصر را زیر پا گذاشت و سفر نامه ای نوشت بسیار خواندنی .
به گمان من نقش متر جم تا حدی شبیه نقش سفرنامه نویس است. درست است که خواندن نوشته هر کسی ممکن است برای افراد دیگر نو و جذاب باشد. اما سخن مترجم. از آنجا که از قبل می دانیم درباره پدیده ها و امور و آدمهای بیگانه است. برایمان جذاب تر است. متر جم پیام آور است و هر پیام آوری، اصولا، منتظرانی دارد و همین انتظار سبب می شود که اهمیت پیام. صرف نظر از خود پیام، قابل ملاحظه باشد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *