گزارش کارگاه سه روزه ویرایش

کارگاه آموزشی ویرایش طی سه روز در روزهای اول، دوم و سوم خردادماه 1386 به همت دکتر علی خزاعی فر و با کمک قطب علمی فرد و می شناسی و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور عباد الله کوثری، علی صلح جو. احماد سمیعی گیانی و دکتر محمد جعفر یاحقی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

هدف این کارگاه آن بود که با استفاده از تجربه ساتیا. دست اندر کار ویرایش، دانشجویان را با مباحث نظری و نکات عملی ویرایش آشنا کند. در اینجا گزارشی از خلاصه سخنرانی ها و مباحث مطرح شده در این کارگاه سه روزه را می خوانید.

کارگاه با سخنرانی کوتاه عبدالله کوثری آغاز شد که از اهمیت ویرایش سخن گفت. علی صلح جو سپس به بحثی مبسوط درباره ویرایش پرداخت و در پایان مثالهایی ذکر کرد. عنوان سخنرانی صلح جو این بود: «ویرایش در ایران و کشورهای غربی، دو بحث متفاوت . در این سخنرانی صلح جو کار ویراستار ایرانی با ویراستار غربی را مقایسه کرد و گفت وير استار ایرانی کلمه یا جمله را خیلی بیشتر از ویراستار غربی عوض می کند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *