جایگاه ترجمه در فرهنگستان

هفتمین نشست گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی با موضوع فرهنگستان و ترجمه روز شنبه 12 اسفند 85 در ساختمان مرکزی شهر کتاب برگزار شد. سخنران این نشست دکتر علی خزاعی فر، سر دبیر مجله مترجم بود که به بحث درباره جایگاه ترجمه در فرهنگستان پرداخت. خزاعی فر نخست از باب مقدمه به سابقه فرهنگستان در ایران اشاره کرد و گفت  : اگر بحث هایی از قبل از فرهنگستان اول و دوم شده رجوع کنیم می بینیم مسئله ای که وجود فرهنگستان را توجیه کرده ، ضرورت یافتن معادل های فارسی برای انبوه واژگان خارجی بوده است. در فرهنگستان سوم نیز یعنی فرهنگستانی که در جمهوری اسلامی تاسیس شد واژه گزینی اهمیت بسیار دارد بطوری که اذهان عموم فرهنگستان واژه گزینی را تداعی می کند. همچنین اگر به شرایط تاریخی قبل از تشکیل فرهنگستان اول و دوم توجه کنیم می بینیم که واژه گزینی از جمله ضروری ترین کارهایی بود که فرهنگستان می توانست انجام دهد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *