نکته های ترجمه و ویرایش (4)

هیچ کس نمی تواند امانت داری را به خودی خود، قبول نداشته باشد، اما می توان گفت که امانت داری در عرصه های گوناگون معنای متفاوتی دارد. فرض کنید کسی اعتقاد داشته باشد که نوزاد را باید همان گونه که به دنيا آماده است، عینا، به دنیای دیگر فرستاد. به عبارت دیگر. از او نگه داری نکنیم، جلوی رشد او را بگیریم و خلاصه نگذاریم هیچ تغییری بکند. برداشت خشی است از امانت داری؟ یا اینکه فرض کنید کسی نظرش این باشد که آن چه نیاکان برای ما به ارث گذاشته اند، چه مادی چه معنوی، عینة، باید به دست ما تکرار شود. معنای این سخن آن است که، مثلا، من باید همان گونه لباس بپوشم که کمبوجیه می پوشیده و هر نوع تغییر پوشش و رفتار من خيانتی محسوب می شود به ارزشهای کهن


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *