میانه متین(نگاهی به مساله امانت داری در ترجمه و معیار امانتداری)

یکی از عناصر مهم فرهنگ، زبان است. با این همه، فرهنگ خود بر زبان تأثیر می گذارد و این دو، با تعامل، برای هم قالب تعیین می کنند. قالبهای زبانی – فرهنگی تعیین می کنند که چه چیزهایی و به چه صورتهایی قابل بیان اند. هنگامی که این قالبهای زبانی در برابر آینه قالبهای زبانی – فرهنگی دیگری قرار می گیرند، معلوم می شود که کدام قالبها در کدام زبان وجود ندارد. به سخن دیگر، تازمانی که فرهنگی با فرهنگ دیگر در تبادل قرار نگیرد از “ناتوانی های خود خبر ندارد و این آینه فرهنگی، یکی از بهترین نمودهایش، همان ترجمه است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *