روش عالمانه و روش شاعرانه در ترجمه شعر

بحث های نظری در باره ترجمه، با بحث درباره ترجمه شعر آغاز شده و این بی تردید به دلیل اهمیتی بوده که در گذشته برای شعر در مقایسه با نثر – قائل بوده اند. امروزه اگرچه شعر به حاشیه رانده شده و حجم شعری که ترجمه می شود نسبت به حجم نثر آنقدر ناچیز است که به حساب نمی آید، بحث درباره ترجمه شعر هنوز هم دل مشغولی ادیبان است. حتی زبانشناسان هم گاه به این بحث علاقه نشان می دهند.
شعر به روش های متعدد ترجمه می شود ولی اگر مترجم بخواهد به متن اصلی پایبند باشد و شعر را به نثر ترجمه کند، در این صورت دو روش کلی برای ترجمه شعر وجود دارد، یکی روش عالمانه، دیگری روش شاعرانه. عنوانهایی که برای این دو روش انتخاب شده، ما را از تعریف بی نیاز می کند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *