نکته های ترجمه و ویرایش(1)

اینها یادداشتهایی است که ضمن کار ویرایش، ترجمه و گاه به هنگام مطالعه برداشته ام. این یادداشتها را فعلا به صورت خام به سه دسته ترجمه، ویرایش و زبان شناسی تقسیم کرده ام و خیال دارم اگر همت یار باشد آنها را در سه کتاب منتشر کنم. ضمن گفتگو با سردبیر محترم مجله مترجم قرار شد برخی از این یادداشتها را در بعضی از شماره های مترجم منتشر کنیم. اینک چند یادداشت مربوط به نکته های ترجمه.

پیش از مقابله با متن اصلی
در ویرایش متنی ترجمه ای به این جمله برخوردم:  اعضای این سازمان عبارت اند از اتریش، بلژیک، بریتانیا، کانادا، دانمارک، و … جمله را با متن اصلی مقابله کردم. مترجم كاملا درست ترجمه کرده بود. وقتی از جمله رد شدم و خواستم به جمله بعد بپردازم، حتی غریب دوباره مرا به جمله قبل برد. احساسم درست بود.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *